STUDIA I STOPNIA

STUDIA JEDNOLITE

Przedmioty ogólnouczelniane

Administracja

Bezpieczeństwo narodowe

Infromatyka

Pedagogika

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

STUDIA II STOPNIA

Przedmioty ogólnouczelniane

Administracja

Pedagogika

Zarządzanie