Inżynieria oprogramowania obejmuje tematykę związaną z modelowaniem, projektowaniem, programowaniem, analizą, wdrażaniem, optymalizacją oprogramowania różnego rodzaju systemów i aplikacji informatycznych. Rozważane są problemy testowania programów i ich niezawodności.

Do modelowania systemów informatycznych wykorzystywany jest zunifikowany język diagramów UML.