plock      ilawa      wyszkow  
                   DLADZIEKANOW               podyplomowe