plock      ilawa      wyszkow  
                    podyplomowe               DLADZIEKANOW